APARTMÁNY

_

Penzion 104 Vám nabízí ubytování v komfortních pokojích a apartmánech v malebném prostředí řeky Sázavy. Nabídnout Vám můžeme přátelskou atmosféru penzionu, možnost využití wellness přímo v budově.

 

GALERIE

_

Penzion 104 Vám nabízí ubytování v komfortních pokojích a apartmánech v malebném prostředí řeky Sázavy. Nabídnout Vám můžeme přátelskou atmosféru penzionu, možnost využití wellness přímo v budově. Po domluvě lze zajistit i masérské a kadeřnické služby. V přízemí se nachází útulná kavárna, kde můžete ochutnat sypané čaje, čerstvě praženou kávu, nebo domácí dezerty.

Penzion je vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak pro páry či aktivnější sportovce, a to díky strategické poloze. Penzion se nachází v těsné blízkosti Světelského zámku s rozlehlým parkem, asi 50 m od centra města, kde začíná i cyklostezka podél řeky Sázavy.

K ubytování můžete využít dvoulůžkový pokoj, apartmán s dvěma pokoji 4 + 2 až pro šest osob, nebo apartmán 5 + 1. Zaparkovat můžete bezplatně přímo u penzionu a na pokojích využít televizor, minibar nebo wifi připojení k internetu.

 

Ceník

 

 

1 osoba za noc 2 osoby za noc 3 osoby za noc 4 osoby za noc
Dvoulůžkový pokoj – 30m2 600 Kč 1000 Kč 1350 Kč (přistýlka)
Apartmán 4 + 2 – 52m2 750 Kč 1300 Kč 1650 Kč 2000 Kč
Apartmán 5 + 1 – 62m2 750 Kč 1300 Kč 1650 Kč 2000 Kč

Dítě do 3let je zdarma | Přistýlka a dítě do 10let:  350 Kč.

          Ubytování hosta:

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování penzionových hostů.
 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14 hodin.
 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku penzionu ihned po příjezdu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován.
 • Host obdrží svazek dvou klíčů, z nichž jeden je od vstupních dveří do penzionu a druhý od pokoje.
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • V případě že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si ubytovatel právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další hosty. V takovém případě bude hostovi účtován další den pobytu.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů:

 • Za ubytování platí host při příjezdu dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu. Platbu lze provést v hotovosti nebo kartou.
 • V celém penzionu je wifi připojení zdarma.
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nebo společných prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo do jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení, a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holící strojky, vysoušeče vlasů apod.).
 • V penzionu, a především na pokojích je zakázáno kouřit. Prostor pro kouření je vyhrazen před penzionem.
 • Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíče nechat ve dveřích zevnitř v zámku.
 • V případě ztráty klíčů bude požadována úhrada 1000,- kč.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v pokoji a v ostatních prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto závadu nahlásil co nejdříve personálu.
 • Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k poškození pokoje nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost.
 • Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u penzionu. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

 

Závěrečná ustanovení:

 • Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má provozovatel pobyt hosta ukončit před uplynutím sjednané doby bez náhrady.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ                           112

PRVNÍ POMOC                                 155

HASIČI                                              150

POLICIE                                            158

SPRÁVCE                                          608372553

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v tomto ubytovacím řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Tato omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování a pobyt všech našich hostů.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

 

Majitelé penzionu:

Jana Dobrá

Petr Dobrý